SZKOŁA TRENERÓW I STOPNIA UWAGA:Otworzyliśmy listę na jesień 2019 ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW!

Szkoła Trenerów dla dyrektorów, osób zarządzających, psychologów i kadry pedagogicznej.

120 godzin, 6 zjazdów sobotnio-niedzielnych, minimum teorii i maksimum doświadczeń trenerskich!

SZKOŁA TRENERÓW I STOPNIA to:
12 DNI, 6 ZJAZDÓW, 120 GODZIN,

12 DNI, 6 ZJAZDÓW, 120 GODZIN,

My wiemy, że w teorii nie ma różnicy między praktyką a teorią, ale w praktyce niestety jest. Dlatego zachowanie proporcji zajęć: 80% praktyki i 20% teorii pomaga naszym uczestnikom w zdobyciu realnych umiejętności, dzięki którym zwiększają swoje kompetencje w pracy z dorosłymi.

DOŚWIADCZONA KADRA TRENERSKA

DOŚWIADCZONA KADRA TRENERSKA

Tworzymy zespół złożony z trenerów z wieloletnim doświadczeniem, zdobywanym w pracy korporacyjnej oraz w oświacie. Spędziliśmy na sali szkoleniowej tysiące godzin!

CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY

CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY

Na zakończenie Szkoły Trenerów uczestnicy otrzymują Certyfikat Trenerski wystawiony przez Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy przy Fundacji SGMK w Wałbrzychu we współpracy z naszą firmą szkoleniową

PRAKTYKA, PRAKTYKA, PRAKTYKA

PRAKTYKA, PRAKTYKA, PRAKTYKA

Program szkoleniowy został przygotowany przez certyfikowanych specjalistów, którzy są praktykującymi trenerami i coachami z wieloletnim doświadczeniem. Dlatego teoria jest ważna, ale tylko jeśli można ją wykorzystać w praktyce.

PEŁNE WSPARCIE W KORZYSTNEJ CENIE

PEŁNE WSPARCIE W KORZYSTNEJ CENIE

Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, Certyfikat Szkoły Trenerów, bogate materiały szkoleniowe wraz z zasobem metod i gier aktywizujących, wsparcie indywidualne podczas tworzenia szkolenia zaliczeniowego

KAWA i SPRZYJAJĄCA ATMOSFERA

KAWA i SPRZYJAJĄCA ATMOSFERA

Pomożemy Ci utrzymać maksymalną koncentrację i wesprzemy Twoje zaangażowanie kawą, poczęstunkiem i sprzyjającą atmosferą;-)

NASZ ZESPÓŁ

Każdy z naszych trenerów posiada wieloletnie doświadczenie,
zdobywane na salach szkoleniowych dużych i małych.

PROGRAM STIS / TERMINY ZJAZDÓW

1. SPECYFIKA PRACY TRENERA, KOMPETENCJE OSOBISTE I ZAWODOWE
• Motywacja i entuzjazm trenera
• Rozpoznawanie własnych zasobów i obszarów do rozwoju w pracy z ludźmi
• rozwój kompetencji komunikacyjnych, nawiązywanie relacji z grupą szkoleniową
• typ osobowości trenera w ujęciu MBTI®, a sposób pracy z grupą
• źródła stresów trenera, sposoby ich pokonywania
2. ROLA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI. SPECYFIKA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI.
• Budowanie bezpiecznego środowiska edukacyjnego
• Rola kontraktu technicznego i psychologicznego w przebiegu szkolenia
• Formułowanie celów szkolenia i praca na oczekiwaniach uczestników jako środek do wzbudzania zaangażowania
• Praca szkoleniowa z uwzględnieniem specyfiki szkolnej
• Nauczyciel – „trudny uczestnik” – jak przełamywać niechęć, opór i zmęczenie
• Droga od „nauczania” do stworzenia środowiska sprzyjającego uczeniu się i zmianie postaw
3. PLANOWANIE I EWALUACJA PROCESÓW DOSKONALENIA
• Diagnoza potrzeb szkoleniowych (ankiety, wywiad spersonalizowany, wywiad pogłębiający, inne)
• Dopasowanie metod doskonalenia do potrzeb uczestników procesu szkoleniowego
• Metody pomiaru skuteczności szkoleń
• Ewaluacja
• Tworzenie własnego planu doskonalenia dla docelowej grupy odbiorców
• Praca na prawdziwych przykładach z uwzględnieniem wszystkich etapów doskonalenia
4. AKTYWNE METODY PRZEKAZYWANIA WIEDZY – WARSZTAT TRENERA
• Kreatywne metody pracy z grupą dorosłych
• Praca z case study, kartami POINTS OF YOU™, metaforą, obrazem
• Pobudzanie innowacyjności oraz dostarczanie uczestnikom szkoleń inspiracji do zmiany perspektywy
• Tworzenie modułu szkoleniowego na wybrany temat w oparciu o narzędzia pobudzania kreatywności
• Podnoszenie atrakcyjności szkoleń w oparciu o wiedzę z zakresu neurodydaktyki
5. PROCES GRUPOWY – SZANSE I PUŁAPKI TRENERSKIE
• Radzenie sobie z oporem, podważaniem kompetencji i brakiem zaufania
• Trener jako wsparcie dla grupy w drodze od braku zaangażowania do „szczególnej mocy” grupy
• Analiza Transakcyjna – autorefleksja nad własnym stylem komunikacji, nawiązywania relacji z grupą, stawiania i respektowania granic na Sali szkoleniowej
• Gry na Sali szkoleniowej – jak je rozpoznawać i nie ulegać ich presji
6. ELEMENTY COACHINGU W PRACY TRENERA
• Rodzaje indywidualnego wsparcia (coaching, consulting, instruktaż, mentoring)
• Elementy warsztatu coacha przydatne w pracy indywidualnej oraz z grupą szkoleniową
7. PLANOWANIE I PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ
• Zastosowanie poznanych metod i zdobytych doświadczeń w celu przygotowania własnego szkolenia (od określenia odbiorcy, celu, korzyści i efektów szkolenia, poprzez stworzenie profesjonalnego konspektu szkolenia wraz z określeniem metod i aktywności uczestników)
8. TRENER W AKCJI
• Opracowanie i przeprowadzenie własnego warsztatu
• Uzyskanie informacji zwrotnej od trenerów i uczestników
• Czas dla każdego uczestnika to 1h + 0,5h na feedback

TERMINY ZJAZDÓW (SOBOTY-NIEDZIELE):

I. 12 – 13 stycznia 2019

II. 09 – 10 lutego 2019

III. 09 – 10 marca 2019

IV. 13 – 14 kwietnia 2019

V. 27 – 28 kwietnia 2019

VI. 08 – 09 czerwca 2019

ZADAJ PYTANIE / ZAREZERWUJ MIEJSCE

W treści wiadomości podaj swój numer telefonu.

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Masz pytania?

Zadzwoń: 516466470