Author Archives: Daniel Kotliński

Szkoła Trenerów II Stopnia – Zaczynamy!

Szkoła Trenerów II Stopnia, to propozycja wejścia z nami na kolejny poziom trenerskich kompetencji. Przez ostatnie 10 lat wypracowaliśmy własną metodę pracy z grupami. Koncepcyjnie nie jest ona skomplikowana – opieramy się przede wszystkim na założeniach Analizy Transakcyjnej. Choć nie tylko.

Czytaj więcej

Identyfikacja potrzeb rozwjowych

Kobieta z futrem, czyli o tym jak przeprowadzić IPR.

Tak, jak pisałem o tym w I części artykułu, Identyfikacja Potrzeb Rozwojowych (IPR) często jest traktowana sztampowo. Czasem jest żmudna, bywa też trudna i męcząca. Tak jest, bo trenerzy próbują przebrnąć przez ten proces bez odpowiedniej „mapy”, która pomogłaby im w sprawnym pokonaniu wielu przeszkód. W tym artykule pokażę kilka kluczowych dla mnie modeli IPR, które można potraktować jako „aktualne mapy” procesu badania potrzeb.

Czytaj więcej

Typologia MBTI

O typologii MBTI w szkoleniach.

Oprócz procesów grupowych i innych zjawisk dotyczących wspólnego uczenia się, każdy z uczestników ma własny sposób przyswajania wiedzy i interakcji z prowadzącym i innymi uczestnikami procesu. Trzeba zatem dostosować przekaz do specyficznych sposobów pozyskiwania informacji; jest to oczywiste, ale jak to praktycznie zrobić?

Czytaj więcej