MBTI w praktyce

Typologia MBTI

O typologii MBTI w szkoleniach.

Oprócz procesów grupowych i innych zjawisk dotyczących wspólnego uczenia się, każdy z uczestników ma własny sposób przyswajania wiedzy i interakcji z prowadzącym i innymi uczestnikami procesu. Trzeba zatem dostosować przekaz do specyficznych sposobów pozyskiwania informacji; jest to oczywiste, ale jak to praktycznie zrobić?

Czytaj więcej