Typologia MBTI: jak pomaga w szkoleniach?

Z MBTI pracujemy od 10 lat. W tym czasie spotkaliśmy na naszych szkoleniach 17 tys. osób. Jakie mamy wnioski?